Välkommen till SPES i Dalarna

SPES (som på latin betyder HOPP) är ett riksförbund för anhöriga och närstående till någon som tagit sitt liv.​

Med denna hemsida vill SPES ge en första information och inbjuda till medlemskap. Det är en styrka att möta andra som har samma form av sorg och erfarenhet. ​Föreningen är till för alla som mist en närstående genom självmord. Vi stöder efterlevande bland annat genom självhjälpsgrupper, telefonjour, kontaktpersoner, utbildningar och träffar. Vi arbetar också intressepolitiskt för att bidra med ökad kunskap om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem.

SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden.

SPES vill öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem samt motverka fördomar och tabuföreställningar.

SPES vision är ett suicidsfritt Sverige.

Hos SPES kan du få stöd. Vi behöver varandra.​​

Oavsett vilken anledning du har för att besöka hemsidan, vill vi att du undersöker våra sidor och besöker de sajter vi har länkar till. ​

Kontakta oss på telefon 0240 188 32 eller via mail info@spesidalarna.se

Kommentera