Uttalande från SPES årsstämma 15/5 2016

 

Årsstämman i riksförbundet SPES (SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd) som genomförts i Katrineholm den 15/5 2016 har enhälligt antagit följande uttalande riktat till Sveriges regering.

 

Folkhälsomyndighetens utredning och förslag på en nationell plan för suicidprevention, som lämnades till regeringen 1 mars 2015 måste ges finansiering. Denna av regeringen begärda handlingsplan är den tredje i ordningen sedan 1995 som lämnats utan ekonomisk finansiering.

 

Den 18/12-2015 tecknades en överenskommelse mellan regeringen och SKL om ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2016”. Där redovisas 12 nationella satsningar varav ”Samordning av det nationella suicidförebyggande arbetet” är en.

 

Totalt avsätts mer än 5,7 miljarder 2016 för de 12 områdena, undantaget den nationella planen för suicidprevention som lämnats helt utan finansiering!

 

Det dör fortsatt 1.500 människor i suicid varje år och regering efter regering har fallerat i att ta ansvar för de handlingsplaner man själv beställt sedan 1995!

 

Vi kräver att Folkhälsomyndighetens föreslagna handlings- och finansieringsförslag realiseras, så att regeringen visar allvar med den antagna Nollvisionen, och för att kunna förhindra det orimliga förhållandet att 1.500 människor tar sina liv varje år.