Om oss

Ordförande Per Munkhammar

Kassör Ingrid Munkhammar

Ledamöter: Tommy Hebert, Britt-Marie Barmé och Agneta Holm

Suppleanter: Sam Ragnarsson, Annika Ragnarsson Kvist, Lena Bylin
och Arne Jobs

Revisorer: Ingvar Svahn och Valdemar Peterson

 

Kontaktpersoner:

Per Munkhammar, LUDVIKA.
070-22 57 345,e-post: per.munkhammar@spes.se

Ingrid Munkhammar, LUDVIKA.
073-631 92 09, e-post: ingrid@munkhammar.se

Tommy Hebert, BORLÄNGE.
0243-22 01 98, 070-524 92 52. e-post: tommy@spesidalarna.se

Britt-Marie Barmé, BORLÄNGE.
0243-22 01 98, e-post: britt-marie@spesidalarna.se

Elisabeth Holm, FALUN.
023-312 11, 076-811 00 67, e-post: elisabeth.holm@svenskakyrkan.se

Ungdomskontaktperson:
Emma Högberg, BORLÄNGE.
076-217 72 19, e-post: emma.hogberg@spes.se

 

Kommentera